سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

sher

 

        قوری زه قلم               

                                          قلم زه قوری

      تو عشق منی

                                    گوگولی مگوری